Mena:

Ceny


Clever4VOX DIRECT

Cenník obsahujúci najkvalitnejšie dostupné ruty do priamych prepojov na najväčších svetových operátorov, väčšinou v ISDN E1 kvalite. CLI je garantované.
Cenník C4V_EUR_DIRECT platný od 15.04.2024 00:00 GMT +0200
Cenník C4V_EUR_DIRECT platný od 22.04.2024 00:00 GMT +0200

Clever4VOX PREMIUM

Cenník obsahujúci starostlivo vyberané kvalitné a overené prepoje na desiatky prepojených operátorov po celom svete, s vysokým ASR aj ACD a nízkym PDD. CLI je u prevažnej väčšiny rout garantované.
Cenník C4V_EUR_PREMIUM platný od 15.04.2024 00:00 GMT +0200
Cenník C4V_EUR_PREMIUM platný od 22.04.2024 00:00 GMT +0200

Clever4VOX STANDARD

LCR (Least Cost Routing) cenník určený pre zákazníkov orientovaných na cenu. CLI nie je garantované.
Cenník C4V_EUR_STANDARD platný od 15.04.2024 00:00 GMT +0200
Cenník C4V_EUR_STANDARD platný od 22.04.2024 00:00 GMT +0200


Mena v cenníku je EUR ( € ).

 Registrácia tu.

 

  

© Copyrighted   2024   - All rights reserved. 

CleverVox: sitemap