Mena:

Frequently Asked Questions

Založenie účtu a prvé prihlásenie

Portál Clever4CARE je nástroj pre správu telekomunikačných a hostingových služieb vo vašom účte - tento článok sa venuje sekcii VoIP. Všetky parametre služby môžete ľahko editovať, od založenia vlastného účtu, cez nastavenia SIP registrácia až po bezpečnostné limity pre volania a pod.

Ľahký postup aktivácia služieb, krok za krokom:

a) Založenie účtu

Založte si účet, vyplňte meno a heslo pod ktorým sa budete prihlasovať. Zvoľte menu a jazyk rozhrania a ďalej vyplňte údaje o svojej spoločnosti či osobe. Akonáhle bude registrácia dokončená pošleme Vám potvrdenie emailom. Registrácia účtu

b) SIP Registrácia a nastavenie limitov

Teraz je potrebné aktivovať SIP registráciu, nápoveda k tomuto kroku je detailne rozpísaná v bode Nastavenia - Registrácia a limity pre volanie - tu. Ďalej je možné nastaviť bezpečnostné limity (maximálnu povolenú dennú útratu, alebo maximálnu cenu jednotlivého hovoru).

c) Objednanie čísla

Číslo nie je podmienkou (najmä v prípade tranzitného volania), ak ale chcete, môžete si objednať národné číslo z ľubovoľnej krajiny v našej ponuke. Prehľad krajín je dostupný v ponuke Čísla > Pridať číslo

d) Nastavenie SIP účtu/telefónu/ústredne vo vašom zariadení

Detailné informácie nájdete v bode tu.

Nastavenia - Registrácia a limity pre volania

Tu je popísané, aký typ registrácie je vhodné zvoliť, ak si ale nebudete istí ako systém konfigurovať, kontaktujte prosím naše Zákaznícke centrum.

"Nastavenie" -> "Registrácia" -> "Vytvoriť SIP registráciu"

 

Typ registrácie

Registrácia bez IP s heslom
Ak nemáte pridelenú pevnú verejnú IP od Vášho poskytovateľa internetu, vyberte túto možnosť. Využijete ju pre SIP telefóny či klientov, vrátane mobilných pre Android a alebo iOS, či pre ústredňu. Meno aj heslo bude vytvorené automaticky. Po vytvorení registrácie sú zobrazené všetky údaje pre pripojenie telefónu / účtu. Pokiaľ chcete údaje zmeniť - kliknite na tlačidlo "Upraviť" v MENU > Nastavenie. V sekcii "Registrácia" nájdete názov účtu - tu platí, že názov účtu a prihlasovacie meno sú zhodné. Povolené kodeky sú aLaw, uLaw a G729, SIP EXPIRE je 300s. SIP port 5060 a rozsah RTP portov je 10000-20000.

Registrácia s IP a heslom, alebo bez hesla
Ak máte pridelenú pevnú verejnú IP adresu a ústredňu, potom zvoľte tento typ registrácie. Bezpečnejšie je s podporou hesla. Pre zariadenia kde nie je overenie heslom podporované zvoľte "bez hesla", ale venujte následne zvýšenú pozornosť správnemu nastaveniu pravidiel na firewallu. Zadajte Vašu IP adresu a po kliknutí na tlačidlo "Vytvoriť" dôjde k založenie registrácie a zobrazenie potrebných údajov. Po vytvorení registrácie kliknutím na "Upraviť" prenesiete na ďalšie nastavenia. V sekcii "Registrácia" nájdete názov účtu - kde platí, že názov účtu a prihlasovacie meno sú zhodné. Povolené kodeky sú aLaw, uLaw a G729, SIP port 5060 a rozsah RTP portov je 10000-20000.

 

Ďalšie nastavenia
Kliknite na "Upraviť" na už vytvorenej registrácii zobrazí sa ďalšie nastavenia:
Východzí prefix - pre lokálne hovory bude uvedený prefix vždy doplnený k vytočenému číslu. Príklad: volania v ČR na číslo 277277272 so zadaným východiskovým prefixom 420 bude automaticky doplnené tak, že výsledné číslo bude vytočené ako 420277277272
PIN kód - slúži na ochranu PINom pri volaní do zahraničia, možno vypnúť zadaním 0000 a zároveň je možné nastaviť aj výnimky, kde ho nechcete vyžadovať.
Zmazať registráciu - tu je možno už vytvorenú registráciu zmazať.

 

Nastavenie limitov
Denný limit - možno nastaviť denný limit, pri jeho prekročení bude účet zablokovaný.
Limit pre volanie - maximálna cena za jednu minútu hovoru. Pri vyššej cene za minútu nebude hovor spojený.
Počet hlasových kanálov - zobrazuje nastavený počet paralelných hovorov. Pozor, pri využití presmerovanie sa využijú vždy dva kanály, jeden pre prichádzajúci hovor a druhý pre presmerovaný.

 

Objednanie čísel

Menu "Čísla" -> "Pridať číslo"

Ponúkame čísla z viac ako 50-tich krajín sveta, ktorá môžete využiť pre odchádzajúce i prichádzajúce volania. Pred pridelením čísla sa prosím uistite, že máte dostatočný kredit na účte, potom počkajte na dokončenie objednávky, aktivačný poplatok bude z kreditu strhnutý automaticky. SIP registrácie sú poskytované v tranzitnom módu, to znamená, že ak máte vlastné čísla môžete ich použiť na identifikáciu pre odchádzajúce volania. Akceptujeme formáty 00 + E.164 (medzinárodný prefix s nulami) i E.164 (medzinárodný prefix bez núl).

Nastavenie presmerovania

U čísel je možno nastaviť podmienené aj nepodmienené presmerovanie na iné telefónne číslo, alebo formou odkazu na e-mail. U podmieneného presmerovania možno nastaviť časový interval, po ktorom sa má hovor presmerovať.

Zabezpečené nastavenie routeru

Prevažná väčšina moderných routerov a modemov podporuje hlasové služby, ak máte problémy so sprevádzkovaním služby skontrolujte nasledujúce parametre, prípadne kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Povoľte porty 5060 a 10000-20000 UDP oproti našej ústredni. Využite funkcie "Port Forwarding" alebo "Virtual Server". Výnimky povoľte iba medzi našou ústredňu a Vaším koncovým zariadením. Pozor, táto funkcia nebýva dostupná u domácich routerov. Je podporovaná napr. v routeroch Mikrotik.

Nastavenie SIP telefónu / klienta / ústredne

Základné informácie pre nastavenie SIP klienta:
Username: pridelené užívateľské meno SIP registrácie
Password: heslo ktoré ste zvolili pri registrácii
SIP server:
SIP server: sip.clever4vox.com
CallerID: Možno použiť vlastné
Kodeky: g729,aLaw,uLaw
SIP port: 5060/UDP
RTP porty: 10000-11000/UDP
*V prípade "registrácie bez IP s heslom" je čas registrácie na sip serveru 300 sekúnd.
* Každá registrácia môže zaregistrovať len z jedného prístroja.
* Ak máte vytvorených viac "registrácií bez IP s heslom" oproti rovnakej IP adrese, vždy na koncové zariadenia zmeňte lokálny SIP port. Normálny SIP port nemeniť! Prípadné ďalšie nastavenia môžete konzultovať so zákazníckou podporou.

Zabezpečenie SIP účtu (Registrácia) - PIN a limity

PIN kód VoIP -> Nastavenie -> Upraviť -> PIN kód - Nastavte PIN kód, ktorý bude vyžadovaný pri medzinárodnom volaní. Je tu aj možnosť nastaviť predvoľby, kde PIN kód nebude vyžadovaný.

Denný limit VoIP -> Nastavenie -> záložka Limit hovorov - možno nastaviť denný limit, pri jeho prekročení bude účet zablokovaný.

Limit volania VoIP -> Nastavenie -> záložka Limit hovorov - maximálna cena za jednu minútu hovoru. Pri vyššej cene za minútu nebude hovor spojený.

Čo potrebujem pre zriadenie SIP registrácie (VoIP)

Pre volania cez internet potrebujete primeranú konektivitu. Ďalej potom vlastné zariadenia pre volania, softvérového SIP klienta, telefón alebo ústredňu.

Ďalej odporúčame kvalitný router, kde je možné zabrániť neoprávneným prístupom z internetu.

Platby a faktúry

Všetky objednávky a faktúry sú k dispozícii v tomto prehľade MENU > Účet > Platby a Faktúry. Zmenu fakturačných údajov urobíte v "Nastavenie účtu".

end faq

 

  

© Copyrighted   2024   - All rights reserved. 

CleverVox: sitemap